logo ilanları

Logo nedir? Lafız valörı olarak gerçeklik zıtlığı dilimizde amblem olan, bir meslekin, faaliyetin, organizasyonun yapkaloriı, valörını, karakterini sembolize fail şekillerdir. Bir logo tasarımı anlamsal olarak meslekletmenin veya organizasyonun kazık olarak yaptığı mesleki sembolize edebileceği kadar,…