Puff Bar

hileışma prensibi olarak aletin içerisindeki pil muhtevaine eklenen likiti ısıtarak buharlaşmasını sağlar. Buharlaşma ise kartuş sayesinde gerçekleşir. Dünyada gerçekleştirilen sağlık kurumlarına bakarak sigara muhtevamekten %95 nicelikında henüz hijyenikdır.%5 lik kısmı ise uzun vadeli tetkikatın olmayışından…