Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yasevimliığı maşer içinde değeri olan , kabiliyet, tutum ve sair davranış biçimlerini geliştirdiği vetirelerin tüyönetmen.

Eğitim, önceden saptanmış esaslara gereğince insanoğluın davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Eğitim; ferdin davranışlarındaki yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak ve isteyerek değdavranışme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü gibi eğitimin bir çok tanılamamı konstrüksiyonlabilmektedir. Ancak, günümüzde çoğunlukla yeğleme edilen tanılamam:

“Kişinin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak mergup yönde( eğitimin amaçlarına şayan ) değdavranışme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu tanıma gereğince;

· Eğitim bir vetiretir.

· Eğitim sürecinde, ferdin davranışlarının mergup yönde değdavranıştirilmesi amaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değdavranışme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim sürecinde ferdin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç çizgi öğesi vardır.

1. Ammaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Eğitim amaçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam eder ve kıymetlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı umum kültürler kucakin tıpkıdır. Ammaçların içinde ne olduğu ve öğrenme kucakin kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre gereğince değdavranışebilir, lakin sürecin doğkakımı değdavranışmez.

Eğitim kapsamı ve tanılamamlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün süresince birgani filozof ve terbiyeci, eğitimin ne başüstüneğuna konusunda farklı farklı tanılamamlamalarda bulunmuşdolaşma. Günümüzde ise eğitimin ikrar edilen ölçün tanılamamı şudur: Eğitim, ferdin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı olarak istendik davranış değdavranışikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanılamamlama ekseninde eğitimin umumi hatları çizilebilir. Bu tanılamamlamanın içinde eğitime konusunda bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları yoluyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değdavranışikliği” ve “müddetç” gibi kelimeler eğitimin temel taşlarıdır.

Eğitim, insanoğlu kucakin ömür boyu devam eden bir vetiretir ve davranışlarda tadil meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise ferdin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik şu demek oluyor ki beklentilere ve hedeflere şayan olabileceği gibi istenmedik yönde de gelişebilir. Eğitim sürecinin davranışletilmesi ise kasıtlı şu demek oluyor ki programlı ve programlı olabileceği gibi gelişigüzel de olabilir. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal eğitim, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal eğitim denir. Henüz açıklayıcı bir örnek verirsek ekol, dershane, eğitim merkezleri gibi mekânlarda maruz eğitim formal; ferdin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı sıfır eğitim ise informal eğitidir. Kısaca eğitim yalnızca okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Eğitim Türleri
Eğitim türlerine gereğince sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim cereyan etmek üzere iki tür ortaya çıkar. Formal eğitim okullarda ya da kurumlarda belli bir düşünce ve izlence çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim süreci idari bir ekip ve eğitmenler aracılığıyla planlanır. İnformal eğitim ise kendiliğinden gelişen hesapsız ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki duygusal bu eğitimi sosyal çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim Sistemi
Eğitim, bir yöntem olarak ele kırmızıındığında ise eğitim sisteminin üç çizgi ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, vetireler ve çıktılardır. Memba; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, yapı, donanım, maliyet, personel gibi fiziki unsurlardır. Müddetç; ekol içinde gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve öğüt aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde mütehassıslık, yeterlilik, bitirme, test hatimeları gibi mergup davranış değdavranışiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir